Suurpellon rakentaminen jatkuu

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy ja Hausia Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteensä 95 asumisoikeusasunnon rakentamisesta Espoon Suurpeltoon.

Nyt käynnistyvä kokonaisuus muodostuu kahdesta hankkeesta. Nykyisen, jo rakennetun alueen pohjoisosaan, Piilipuuntielle, nousee Suurpellon Nobilen 39 asuntoa. Alueen itäreunaan Suurpellon puistokadulle käynnistyy Suurpellon Primus, johon tulee 56 asuntoa. Molemmat kohteet sijoittuvat alueen tulevien palvelujen lähituntumaan ja huoneistokoot vaihtelevat 27 neliön yksiöistä aina 80 neliötä käsittäviin kolmioihin.

Rakennustyöt ovat alkamassa ja projektit saadaan päätökseen kesällä 2016.

Hankkeiden pääsuunnittelijana toimii Arkkitehtitoimisto Juha Mutanen Oy.

– Asuntosäätiön lähivuosien suunnitelmiin kuuluu Suurpellon aktiivinen rakennuttaminen. Korkeatasoinen ja monipuolinen asuntotuotanto mahdollistaa alueen positiivisen kehityksen, toteaa Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen ja jatkaa Asuntosäätiön tuottavan tulevaisuudessakin asuntoja useilla eri omistusmuodoilla.

Asuntosäätiö on määrätietoisesti pyrkinyt kehittämään asumisoikeutta varteenotettavana asumismuotona ja jatkuvasti rakennuttanut uusia asumisoikeusasuntoja. Tähän liittyy myös Suomen Asumisoikeus Oy:n osto viime vuonna.

Yhdessä Nobile ja Primus omilta osiltaan vastaavat kohtuuhintaisten, laadukkaiden asuntojen kysyntään pääkaupunkiseudulla.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Esa Kankainen, Asuntosäätiö, puh. 040 758 5580, esa.kankainen@asuntosaatio.fi, www.asuntosaatio.fi

Toimitusjohtaja Kari Kiviluoma, Hausia Oy, puh. 045 853 3533, kari.kiviluoma@hausia.fi, www.hausia.fi.