Hausia rakentaa Helsingin Verkkosaareen 134 asuntoa

Hausia on allekirjoittanut tänään sopimuksen Helsingin Verkkosaareen osoitteeseen Verkkoneula 5 rakennettavasta 134 asunnon asuinkerrostalosta. Se jakaantuu hallinnanjakosopimuksella Kiinteistö Oy M2-kotien 67:ään vuokra-asuntoon ja Yrjö ja Hanna -Säätiön 67:ään ASO-asuntoon. Kohde sijaitsee parin sadan metrin päässä kauppakeskus Redistä ja Kalasataman metroasemasta. Rakentaminen alkaa tammikuussa 2023 ja kohde valmistuu vuonna 2025.

Asuinkerrostaloon rakentuu neljä porrashuonetta: M2-kodit sijoittuvat pääosin A- ja B-porrashuoneisiin ja C-porrashuoneessa on molempien yhtiöiden asuntoja. D-portaassa on yksinomaan Asoasuntoja. Kerrosluku vaihtelee 6 kerroksesta 10:een. 

Tontille sijoittuu lisäksi osa korttelia palvelevasta yhteisestä autohallista, johon Hausia rakentaa 13 autopaikkaa.

Ensimmäisen kerroksen omaksi yhtiöksi muodostuvaan liiketilaan avautuu päivittäistavarakauppa. Liiketilan rakentaminen kuuluu Hausian saamaan urakkaan vain sitä rajaavien rakenteiden ja siihen ulottuvien teknisten liittymien osalta. 

Uusi kokonaisuus, M2-kodit Verkkoneula ja Asoasunnot Uusimaa Helsingin Marianne, hahmottuu yhtenä rakennuksena osaksi korttelirakennetta, joka sijaitsee Helsingin Verkkosaaren korttelissa 10 651 tontilla 2. Tontti rajautuu idässä Kalasatamankatuun, pohjoisessa Verkkoneulaan, ja etelässä ja lännessä korttelin tontteja palvelevaan pysäköintilaitokseen sekä sen päälle sijoittuvaan kansipihaan. Hanke käsittää yhteensä 7 082 asuinneliömetriä ja 38 500 rakennusneliömetriä.

Kuva: Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy