Tietosuoja

Tietosuoja Hausia Oy:llä

Hausia Oy noudattaa EU:n tietosuojaa ja muun lainsäädännön tietosuojaa koskevia vaatimuksia.

Asiakasrekisterin ja markkinointirekisterin käyttötarkoituksena on asiakkaan tilausten arkistointi ja käsittely, tilastointi sekä asiakassuhteen kokonaisvaltainen hoitaminen. Markkinointirekisterin käyttötarkoituksena on viestintä, tiedottaminen ja erilaiset kohdennetut suoramarkkinointitoimet kuten sähköpostikirjeet, soitot tai muut rekisteröidyn toivomat yhteydenottotyypit.

Asiakasrekisteriä käytetään myös Hausia Oy:n toimintojen kehittämiseen, tilastointiin sekä raportointiin ja palvelun laadun varmistamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/99) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa ja tavoilla.

Lue lisää alla olevista linkeistä:

Suostumus hakijatietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja käyttöön

Tietosuojaseloste 

Ladattavat aineistot (PDF)

Ota yhteyttä

+358 10 2816 777
unelmakoti@hausia.fi