Hausia Oy

Suostumus hakijatietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja käyttöön

Suostumus hakijatietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja käyttöön

Hausia Oy (Y-tunnus: 0709216-3) tallentaa kotisivuillaan olevan rekrytointilomakkeen tietoja sekä sivuston kautta ladattuja liitteitä rekrytointiprosessien kokonaisvaltaista hoitamista, tiedonsaantia ja kontaktoimista
varten.

Hausia Oy ei myy tai luovuta hakijan tietoja ulkopuolisille tahoille.

Hakijan henkilötietojen sekä niihin rinnastettavien tietojen käsittely on keskitetty Hausia Oy:ssä
toimenkuvansa perusteella määrätyille henkilöille.

 

Hakijasta tallennettavat tiedot:

Etunimi
Sukunimi
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Syntymäaika
Koulutus
Valmistumisaika
Mahdolliset hakijan palveluun lataamat liitetiedostot tietosisältöineen.
Mahdolliset yhteydenotot ja niistä ilmenevät tiedot rekry(a)hausia.fi osoitteeseen.

 

Tietojen käyttö:

Rekrytoinnin ja avoimien toimien täyttäminen sopivalla hakijalla
Koulutuksen ja osaamisen varmistaminen
Kontaktointi
Viestintä

Tietolähteet:

www.hausia.fi sivustolla oleva hakulomake, sivustolla oleva liitteiden latausmahdollisuus sekä sähköpostiin rekry(a)hausia.fi tulleet tiedot.

Luovutukset:

Hausia Oy luovuttaa ja vastaanottaa hakijatietoja sopimussuhteessa olevien rekrytoinnin yhteistyl ei luovuta tietoja EU alueen ulkopuolelle tai toimintansa ulkopuolelle eikä myy hakijarekisterissä olevia tietoja.

Tietojen säilytys:

Hausia Oy säilyttää tietoja rekisterissään 3 kk, ellei hakijan kanssa erikseen muuta sovita. 3 kk määräajan jälkeen Hausia Oy poistaa hakijan rekisteriin tallennetut tiedot pysyvästi.

 

Käsittely:

Hausia Oy:n osalta hakijatietoja käsitellään henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) perusteella lakien ja asetusten mukaista huolellisuutta ja periaatteita noudattaen. Henkilötietoja käsittelee vain työtehtäviensä osalta vaaditut ja määrätyt henkilöt tai tahot, jotka Hausia Oy on työnjohdollisesti ohjannut asioita hoitamaan. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaiken käsittelemänsä tiedon osalta.

 

box kyllä, annan suostumukseni

box Ei, en anna suostumustani (Lisätietoja kari.kiviluoma(a)hausia.fi puh. +358 45 8533 533)

 

Hakijalla on mahdollisuus missä vaiheessa tahansa pyytää tietojen pysyvää poistamista rekisteristä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rekry(a)hausia.fi. Tietojen tarkastuksen osalta hakijoita koskee samat oikeudet, kuin asiakasrekisteriin tallennettuja henkilöitä. Rekisteröidyn oikeudet voi katsoa Hausia Oy:n Tietosuojaselosteesta.

Ota yhteyttä

+358 10 2816 777
unelmakoti@hausia.fi