Hausian 10 vuoden lisätakuu kannustaa taloyhtiöitä huoltotoimintaan

Hausian mediatiedote 14.2.2019

Suomessa taloyhtiöt tinkivät liian usein rakennustensa huoltotoimissa. Vaurioiden ilmetessä syitä aletaan etsiä helposti suunnittelusta ja rakentamisesta, kun ne löytyvätkin vajaasti hoidetusta huolto-ohjelmasta. Rakennusyhtiö Hausia tuo markkinoille lisätakuun huoltotoiminnan kannustimeksi ja lupauksena omasta rakentamislaadustaan.

Oikein tehtynä rakennusten säännöllinen ja suunnitelmallinen huoltotoiminta vähentää merkittävästi hätäkorjausten määrää ja kustannuksia sekä pidentää rakennusten elinkaarta.

– Rakentamisemme laadusta vakuuttuneina olemme päättäneet myöntää omille RS-taloyhtiöille eli kuluttajille myytäville kohteille haastavien rakenteiden 10 vuoden lisätakuun, mikäli taloyhtiöt pysyvät niille laaditussa huolto-ohjelmassa. Me maksamme lisäksi huoltokirjan laadinnan ja sen ensimmäisen vuoden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Myös yhteistyökumppanimme tulevat mukaan lisätakuuseen omilla materiaali- ja tuotetakuillaan, Hausian toimitusjohtaja Kari Kiviluoma kertoo.

Uuden lisätakuun vastineeksi huoltokirjaan sitoutuminen

Hausian alan ensimmäisenä myöntämä takuu tarkoittaa rakenteiden toimivuuden takaamista haastavissa rakenteissa, kuten märkätiloissa, vesikatoissa, julkisivuissa ja autohallien vesieristetyissä kansirakenteissa.

– Takuu pakottaa meidätkin seuraamaan tarkoin työmme jälkeä, sillä virheiden todistustaakka siirtyy lisätakuulla meille. Mutta takuu sitouttaa myös taloyhtiöt hoitamaan arvokkaat rakennuksensa asiaankuuluvalla tavalla ja raportoimaan siitä meille. Takuu on hyväksi kaikille osapuolille, mutta ennen kaikkea voittaja tässä on asukas, jonka asumisviihtyvyyttä lisäämme yhteisvoimin.

Kiviluoma toivoo, että muutkin rakentajat lähtevät mukaan lisätakuuajatukseen. Hausian rakennusalan yhteistyöyritykset Weber, Fescon, Kerabit, Paroc, Trook ja Vahanen ovat mukana 10-vuotislisätakuussa omilla palveluillaan.

Rakennusyhtiö Hausia on huolissaan suomalaisen kiinteistökannan huoltotoiminnan puutteista. Laiminlyönnit saavat aikaan rakennuksiin ennenaikaisia vikoja, kulumista, hätäkorjauksia ja asukkaille pitkäaikaista murhetta. Esimerkiksi kiinteistön vedenohjauksen seurannan laiminlyönti on usein syypää kalliisiin ja vaikeasti korjattaviin kosteusvauroihin, jotka juuri oikealla suunnittelulla ja rakentamisella oli vältettävissä.

– Ei riitä, että rakennukset suunnitellaan ja rakennetaan laadukkaasti, jos taloyhtiöt itse laiminlyövät rakennusten arvoa säilyttävää ja elinkaarelle tärkeää ylläpitoa. On koko alan yhteinen asia saada asiaan muutos, Kari Kiviluoma painottaa.

Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Kari Kiviluoma, Hausia Oy, p. 010 281 6770

Screen Shot 2019-05-22 at 15.15.54