Hausia rakentaa Tiistilään kolme kerrostaloa Espoon Asunnoille ja TA-Asunnoille

Hausia allekirjoitti 21.12. urakkasopimuksen, jolla se rakentaa Espoon Tiistilään kuusikerroksisen uudiskerrostalon Espoon Asunnot Oy:lle sekä kaksi uudiskerrostaloa TA-Asunnot Oy:lle, yhteensä 97 vuokra-asuntoa.

Espoon Asuntojen 28 vuokra-asunnon kerrostalo nousee alueen täydennysrakentamisena osoitteeseen Kalaonnentie 5, jossa sijaitsee jo entuudestaan kolme Espoon Asuntojen kerrostaloa. Hankkeen tieltä tontilta puretaan vanha pysäköintitalo ja paikalle rakennetaan uusi maanalainen pysäköintilaitos, jonne kaikki pysäköintipaikat sijoittuvat.

Yhtäaikaa samalle tontille Hausia rakentaa myös TA-Asunnoille kaksi kerrostaloa osoitteeseen Kalaonnentie 9A ja 9B, joihin tulee yhteensä 69 vuokra-asuntoa.

Kohteiden arvioidaan valmistuvan vuosien 2022 ja 2023 vaihteessa.