Hausia ottaa käyttöön lisää rakennusautomaatiota

Espoolainen rakennusyhtiö Hausia jatkaa rakentamisensa laadun kehittämistä. Vahanen Monitoring Services toimittaa Hausian kohteisiin rakennusautomaation etähallinta- ja olosuhdepalvelun, jolla uusien kiinteistöjen lämpötilaan ja ilmastontiin liittyvää automaatiota valvotaan ja säätöjä voidaan tarkentaa optimaalisiksi heti elinkaaren alusta. Järjestelmän avulla asukkaille halutaan varmistaa taloteknisesti täysin valmiit ja toimivat kodit heti muuttopäivästä lähtien.

Hausia ja Vahanen lisäävät yhteistyötä ja sopimus kattaa nyt myös rakennusautomaation etähallinta- ja olosuhdepalvelujen lisäksi taloteknisten järjestelmien puutteiden kartoituksen sekä rakennusaikaisen LVISA-työmaavalvonnan. Vahasen huoltokirjapalvelut ovat olleet jo osa Hausian 10-vuotislisätakuuta, jonka taloyhtiöt saavat hoitamalla kiinteistöä sille laaditun huolto-ohjelman mukaisesti.

Asukkaille turvaa ja asumismukavuutta

– Haluamme olla vastuullisen asuntorakentamisen eturintamassa ja hyödyntää alan innovaatioita, joilla kiinteistöt voivat entistä paremmin ja joilla myös parannetaan kestävän kehityksen edellytyksiä. Yhtä tärkeää on kasvattaa asukastyytyväisyyttä ja Vahanen Monitori-järjestelmällä huolehdimme siitä, että uudet kodit ovat taloteknisesti kunnossa ja olosuhteiltaan optimaaliset heti ensimmäisestä asumispäivästä lähtien, Hausian toimitusjohtaja Kari Kiviluoma sanoo.

Hausian kaikki uudiskohteet lisätään räätälöidysti järjestelmään jo rakennusvaiheessa ja Hausia maksaa palvelun taloyhtiön puolesta ensimmäisen vuoden ajan. Taloteknisiä järjestelmiä sekä kiinteistöjen olosuhteita voidaan valvoa ja säätää etähallinnan avulla sujuvasti. Myös mahdolliset vikaantumiset havaitaan ja niihin voidaan reagoida nopeasti. Vahanen Monitori-järjestelmä mahdollistaa suurien kiinteistömäärien hallinnan, seurannan ja raportoinnin kokoamalla tiedot kaikista siihen liitetyistä järjestelmistä.

– Ostamme lisäksi muuttovaiheessa tehtävän ulkopuolisen tarkastuksen, jolloin automaatioasiantuntija varmistaa järjestelmien oikeellisuuden. Näin asukas voi olla varma siitä, että uusi koti toimii heti alkumetreiltä.

 

Lisätietoja antaa:

Kari Kiviluoma
Toimitusjohtaja
Hausia Oy
p. 045 853 3533

kari.kiviluoma@hausia.fi

 

Sami Päivärinta
Toimitusjohtaja
Vahanen Monitoring Services Oy
p. 050 385 8472

sami.paivarinta@vahanen.com